ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినపుడు ఎలా మాట్లాడాలి?

By Avinash | September 8, 2020

ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో అడుగుపెట్టడానికి ముందే మీ విలువ ఎంతో తెలుసుకోండి. ఇండస్ట్రీలో మీ స్థాయి ఉద్యోగులు ఎంత జీతం సంపాదిస్తున్నారో రీసెర్చ్ చేయండి.
ఈ వెబ్ సైట్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ 100% accurate కాకపోయినా, మీకు ఒక rough ఐడియా వస్తుంది. తరువాత మీ సీనియర్స్, వేరే కంపెనీలలో పనిచేస్తున్న ఫ్రెండ్స్ ని కనుక్కోండి.

READ MORE - పూర్తి పోస్టు చదవండి