ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్ నోట్స్ మరియు మీకు ఉపయోగ పడే పుస్తకాలు

By Avinash | January 8, 2020 | 0 Comments

ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవటానికి మీకు ఉపయోగ పడే కామిక్ బుక్స్ విష్ణుకి కొంచం సిగ్గు, అందరితో వెంటనే కలవలేడు విష్ణు కొంచం shy,అందరితో వెంటనే కలవలేడు షాలిని నవ్వు చాలా బావుంటుంది షాలిని smile చాలా బావుంటుంది రాహుల్ మరీ ఎక్కువ చేస్తున్నాడు కదా రాహుల్ too much చేస్తున్నాడు కదా ఈ రోజు మన వాళ్ళు బాగా నిరాశ పరిచారు ఈ రోజు మన వాళ్ళు బాగా disappoint చేశారు ఎండలో ఎందుకు? అక్కడకు వెళ్లి నీడలో నుంచుందాం పదా ఎండలో ఎందుకు? అక్కడకు వెళ్లి shadeలో నుంచుందాం పదా బిర్యానీ బాగా ఘాటుగా ఉంది బిర్యానీ బాగా spicyగా ఉంది రాము గురించి ఎక్కువ […]

Read More

ఏకలవ్య మార్గం – ఉచిత కోర్సులు

By Avinash | January 7, 2020 | 0 Comments
Read More

కొత్త సంవత్సరం నాతో చివాట్లు తినండి

By Avinash | December 31, 2019 | 0 Comments
Read More